Label

Label控件 全部展开

属性展开

 • + disabled

  设置该属性为 ture 将禁止标签。

 • + text

  设置标签文本

 • + visible

  如果设置为 false 则隐藏按钮。

事件展开

 • + hide

  运行时可视属性已设置为false

 • + show

  运行时可视属性已设置为true

问题反馈(登录才可以发表哦!)